Vækst i downloads af native app

Den 11. marts 2020 skete der en drastisk ændring i mange danskeres liv. Klokken 20.30 tonede Statsminister Mette Frederiksen frem på danskernes TV-skærme og proklamerede at Danmark skulle lukke ned. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner skulle sendes hjem, kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud med mere lukkede ned, alle offentligt ansatte, der ikke varetog en kritisk funktion, blev sendt hjem og alle private virksomheder blev opfordret til i videst muligt omfang at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra. Covid-19 pandemien havde gjort sit indtog i Danmark, og vi skulle fra dag til dag reagere og indstille os på en ny hverdag. 

Ny online hverdag 

Arbejdsgivere og ledere landet over skulle nu tænke hurtigt, for hvordan sikrer man så vidt muligt en normal arbejdsgang, når medarbejderne ikke kunne møde op på arbejdspladsen? Nogle virksomheder havde ikke mange andre valg end at lukke mere eller mindre ned og sende medarbejdere hjem med lønkompensation. Andre virksomheder havde til gengæld mulighed for at tænke kreativt og fik meget hurtigt organiseret hjemmearbejdspladser med internetopkobling til deres medarbejdere. Hjulene og økonomien skulle jo holdes i gang, og her var den teknologiske tidsalder, vi lever i, heldigvis en stor hjælp. 

Native app blev et vigtigt arbejdsredskab

Med computere og internetopkobling viste det sig hurtigt, at det slet ikke var så svært at udføre sit arbejde hjemme i stuen, soveværelset eller køkkenet. Faktisk oplevede mange ansatte at have mere ro og at kunne fokusere bedre på deres opgaver, og mange virksomhedsejere og ledere oplevede en mere effektiv arbejdsindsats fra mange medarbejdere. 

Den største udfordring lå i manglen på fysisk kontakt. For selvom mange dialoger kan tages via mail eller telefon, er visse opgaver bare nemmere at koordinere, når man kan se sin kollega eller sin leder. På samme måde kunne mange formelle møder med kunder, partnere, investorer og lignende hurtigt blive akavede eller misforståede, når man ikke havde mulighed for at kunne gestikulere og bruge ansigtsmimik. Måske netop derfor blev native app sammen med internetopkobling de vigtigste arbejdsredskaber for mange mennesker.   

Native app: videotelefoni og online konferencer

I top 10 over mest downloadede apps i starten af Covid-19 nedlukningen finder man både Googles Hangouts Meet, Google Classroom og Microsoft Teams. Hver især en native-app, der kan bruges til videotelefoni og konferencer. Det vidner om at behovet for at kunne foretage videoopkald – både én til én og i større grupper – pludseligt blev enormt stort. 

Online møder er kommet for at blive

Naturligvis blev der også, før Covid-19 pandemien lukkede landet ned, holdt online møder, men noget kunne tyde på, at online møderne bliver flere i fremtiden. Mange har fundet ud af, at onlinemøder er lige så gode – og i nogle tilfælde bedre – end fysiske møder. Tiden der spares ved ikke at skulle transportere sig til og fra møde lokationer er ofte en gevinst for alle parter, og en native app som f.eks. Googles Hangouts Meet har derfor virkelig fået sin berettigelse.